پروپوزال بررسی اولویت بندی استراتژیهای مدیریت دانش در سازمان

هدف از این پروپوزال رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری تهران می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی